Ảnh ngẫu nhiên

1thanhnien2013_130_991.gif 1thanhnien2013_130_991.gif Logo2a1.gif Noimg1.jpg 43797271.jpg 11885841.jpg Dsc00327_001_311.jpg Book16.jpg Slide06.jpg Noimg1.jpg Book11.jpg Book13.jpg Book11.jpg Phuong_cham1.jpg 025Duong_ve_hai_thon__Thu_hien.mp3 Bay_giua_ngan_ha.swf Happy_new_year.swf 2011AB1.swf

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Tài liệu cơ sở lý luận đề tài: " Xây dựng thư viện khoa Sư phạm KTNN_TUAF

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Trần Quang Hợp (trang riêng)
  Ngày gửi: 01h:26' 12-04-2009
  Dung lượng: 672.0 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  1
  Tạo và Quản trị CSDL sử dụng CDS/ISIS
  Bài 4. Cách thức lưu trữ và tìm kiếm thông tin sử dụng Win/ISIS?
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  2
  Đặt vấn đề
  Việc nhập dữ liệu chính xác là rất quan trọng, nhập dữ liệu không chính xác sẽ dẫn đến việc tìm kiếm dữ liệu không chính xác. Dẫn đến phổ biến thông tin sai.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  3
  Phạm vi
  Cách thức nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong một CSDL WinISIS
  Cách thức hiệu chỉnh một biểu ghi hoặc một dãy biểu ghi
  Cách thức tìm kiếm thông tin bằng cách sử dụng nhiều công thức truy vấn khác nhau
  Cách thức tạo các kiểu đầu ra: đầu ra bản in và trên màn hình
  Bài 4 sẽ giải thích:
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  4
  Kết quả dự kiến
  Nhập dữ liệu vào CSDL WinISIS
  Hiệu chỉnh dữ liệu trong CSDL WinISIS
  Tìm kiếm thông tin bằng cách tra cứu CSDL sử dụng các công thức truy vấn khác nhau
  Ghi nhớ file hoặc in các kết quả tra cứu từ các phần trong CSDL của bạn
  Kết thúc bài học bạn có thể :
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  5
  Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?
  Mở CSDL bạn tạo ra trong bài học trước
  Cửa sổ CSDL được trình bày dưới đây sẽ hiện ra
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  6
  Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?
  Bạn có thể dùng hai phương pháp dưới nêu đây để bắt đầu nhập dữ liệu
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  7
  Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?
  Cửa sổ này hiện ra bất kỳ khi nào bạn cho nhập dữ liệu
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  8
  Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  9
  Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?
  Mở biểu mẫu nhập dữ liệu như được mô tả ở các Slide trước
  Để hiệu đính biểu ghi riêng biệt bạn sử dụng nút chuyển tiếp/lùi lại hoặc gõ số MFN vào hộp MFN và nhấn ENTER
  Chọn trường đã mô tả và nhập dữ liệu, lưu biểu ghi và đóng biểu ghi hoặc sử dụng nút chuyển để tiến lên hoặc lùi lại
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  10
  Tìm tin sử dụng các công thức yêu cầu như thế nào?
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  11
  Tìm trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp
  Khi bạn kích vào Tìm tin có trợ giúp trên menu tìm tin, cửa sổ tìm sẽ mở ra cho phép bạn viết yêu cầu tìm đơn giản. Cửa sổ này gồm ba cột như chỉ ra dưới đây:
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  12
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp
  Hộp các trường có khả năng tìm dược cho phép bạn xác định trường cụ thể trong đó yếu tố yêu cầu sẽ được tìm.
  Bằng cách mặc định các yếu tố tìm được tìm trong tất cả mọi trường.
  Bằng cách kích vào vào mũi tên bên trái bạn có thể chọn các trường
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  13
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp
  Nếu trường được xác định trong trường có thể tìm được thì trong cửa sổ từ điển chỉ các thuật ngữ được lấy từ trường này sẽ sáng lên.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  14
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp
  Thuật ngữ tìm có thể được nhập vào từ bàn phím hoặc chọn từ từ điển
  Hộp combo box trong cột toán tử cho phép bạn kết nối yếu tố tìm với yếu tố tìm tiếp theo. Các toán tử logic AND, OR, NOT có thể được sử dụng.
  Toán tử mặc định là AND.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  15
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp
  Sau khi các thuật ngữ tìm và các toán tử đã được chọn, bạn có thể thực hiện tìm kiếm bằng cách kích vào nút Thực hiện/EXECUTE
  Số lượng các biểu ghi tìm được phù hợp với yêu cầu được chỉ ra trong hộp có nhãn Kết quả tìm/ NUMBER OF HITS.
  Số biểu thức tìm được chỉ ra trong hộp có nhãn số biểu thức tìm/SEARCH NUMBER
  5
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  16
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp
  Bạn cũng có thể kết hợp các yếu tố tìm với cuộc tìm trước đó bằng cách sử dụng hộp cuộc tìm trước đó/ PREVIOUS SEARCH.
  Hộp các toán tử bên cạnh đó cho phép bạn kết hợp các yếu tố tìm.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  17
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm trình độ cao
  Kích vào Tìm trình độ cao/EXPERT SEARCH trên menu tìm tin để mở cửa sổ Tìm trình độ cao/ EXPERT SEARCH
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  18
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm trình độ cao
  Cửa sổ Tìm trình độ cao/EXPERT SEARCH mặc định có các thành phần sau.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  19
  Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm trình độ cao
  Các thuật ngữ tìm có thể chọn từ từ điển hoặc có thể gõ vào hộp biểu thức tìm
  Sau khi chọn thuật ngữ tìm kích vào nút Thực hiện/ EXECUTE và sau đó nút hiển thị/DISPLAY
  Nếu bạn phải thực hiện nhiều cuộc tìm cùng một lúc bạn có thể thấy tất cả các cuộc tìm trong hộp lịch sử tìm kiếm và chọn bất kỳ cuộc tìm nào trong số đó
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  20
  Hiển thị kết quả tìm
  Người dùng có thể cho hiển thị kết quả tìm bằng cách kích vào nút hiển thị/DISPLAY ngay sau khi tìm kiếm hoặc
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  21
  Hiển thị kết quả tìm
  Kết quả tìm mặc định sẽ được trình bày dưới dạng bảng như được chỉ ra dưới đây, có một vài hướng dẫn khi sử dụng chế độ này.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  22
  Hiển thị kết quả tìm
  Nút OPTIONS trong cửa sổ bảng cung cấp một số chức năng in.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  23
  Lưu kết quả tìm
  Bạn có thể lưu kết quả tìm để sử dụng sau này. Nếu không khi bạn thoát khỏi chương trình WinISIS nó sẽ tự động xoá đi.
  Để lưu kết quả tìm, kích vào Lưu kết quả tìm/SAVE SEARCH trên menu tìm tin và chọn kết quả tìm trong cửa sổ lịch sử tìm kiếm.
  Bạn có thể gọi lại cuộc tìm đã lưu bằng cách sử dụng gọi lại cuộc tìm đã lưu/RECALL SAVED SEARCH trên menu tìm tin
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  24
  Sản xuất các loại đầu ra khác nhau: in bằng máy in hay in từ màn hình như thế nào?
  Bạn có thể thay đổi trên màn hình bằng cách thay đổi các format in
  Bạn cũng có thể có các bản in khác nhau bằng cách sử dụng các format in khác nhau
  Bạn có thể nhìn thấy đầu ra trên màn hình hoặc
  Bản copy trên giấy bằng sử dụng phương pháp in
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  25
  Sản xuất các loại đầu ra khác nhau: in bằng máy in hay in từ màn hình như thế nào?
  Kích vào In/PRINT trong menu DATABASE thả xuống
  Hộp thoại In sẽ mở ra
  Có 2 cách in:
  Sử dụng “Sao vào clipboard/Copy to Clipboard” trong menu hiệu đính hoặc
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  26
  Sản xuất các loại đầu ra khác nhau: in bằng máy in hay in từ màn hình như thế nào?
  Hộp thoại in có năm kiểu tham số in được lưu giữ trong năm trang như được nêu dưới đây
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  27
  In kết quả tìm/biểu ghi trong cơ sở dữ liệu
  Tham số chung cho phép bạn in tập hợp các biểu ghi cho đầu ra được chọn, có nghĩa là in trực tiếp bằng máy in hoặc sang file
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  28
  In kết quả tìm/biểu ghi trong cơ sở dữ liệu
  Tham số trình bày cho phép bổ sung các nhan đề, tiêu đề và phụ chú vào bản in.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  29
  In kết quả tìm/biểu ghi trong cơ sở dữ liệu
  Tham số đặt lề cho phép bạn đặt kích thước giấy và đặt lề.
  Ngoài ra bạn có thể xác định độ lùi dữ liệu; EOC (Kết thúc cột) và đặt chiều cao của biểu ghi
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  30
  In kết quả tìm/biểu ghi trong cơ sở dữ liệu
  Tham số trình bày cho phép bạn đặt cột (với trang trí); số trang.
  Bạn cũng có thể xác định số biểu ghi trong một trang.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  31
  In kết quả tìm/biểu ghi trong cơ sở dữ liệu
  Tham số sắp xếp chứa mọi thứ liên quan đến sắp xếp và lập tiêu đề
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  32
  In kết quả tìm/biểu ghi trong cơ sở dữ liệu
  Thiết lập in của WinISIS cho phép bạn in phiếu mục lục, nhãn, danh sách truy cập, thu mục,v.v
  Thiết lập in có thể được xác định phù hợp với yêu cầu của bạn.
  UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4
  33
  Đến lúc này bạn có khả năng tạo lập cơ sở dữ liệu nhỏ, nhập dữ liệu, tìm tin trong cơ sở dữ liệu và có đầu ra dưới dạng format in hoặc lưu chúng vào file
   
  Gửi ý kiến